Bolvadin Fayı Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

Afyon Kocatepe Üniversitesi AFAD ve Bolvadin Belediyesi Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde bulunan Bolvadin Fayı’nın değerlendirilmesi amacıyla bir toplantı gerçekleştirildi. Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ), Afyonkarahisar Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Bolvadin Belediyesi arasında imzalanan Danışmanlık Hizmeti Protokolü kapsamında İl AFAD Müdürlüğü’nde düzenlenen toplantıda fay hattıyla ilgili önemli konular ele alındı.

Bu önemli toplantı, Bolvadin Fayı’nın daha iyi anlaşılması, risklerin belirlenmesi ve alınacak önlemlerin planlanması amacıyla gerçekleştirildi. Afyon Kocatepe Üniversitesi, AFAD ve Bolvadin Belediyesi arasında imzalanan işbirliği protokolü, fay hattının değerlendirilmesi ve risklerin azaltılması konusunda ortak çalışmalar yapmayı amaçlıyor.

İl AFAD Müdürlüğünde Toplantı Düzenlendi

Toplantıda, Bolvadin Fayı’nın jeolojik yapısı, hareketlilik durumu ve olası etkileri gibi konular üzerinde detaylı bir değerlendirme yapıldı. Fay hattının potansiyel riskleri ve olası etkileri konusunda bilimsel veriler ve analizler paylaşıldı. Ayrıca, fay hattı üzerinde yer alan yerleşim alanlarının ve altyapıların durumu gözden geçirildi.

İl AFAD Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen toplantıda, ilgili kurumlar arasında koordinasyonun artırılması ve ortak stratejilerin belirlenmesi konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Fay hattının yakından takip edilmesi ve risk azaltma çalışmalarının etkin bir şekilde yürütülmesi için işbirliği ve koordinasyonun önemi vurgulandı.

Bolvadin Fayı Değerlendirme Toplantısı, fay hattının potansiyel risklerini belirlemek ve bu konuda alınacak tedbirleri planlamak adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. İlgili kurumlar arasındaki işbirliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi, bölgedeki afet risklerinin azaltılması ve halkın güvenliğinin sağlanması açısından büyük önem taşıyor.

Bir yanıt yazın